Steeds meer consumenten, overheden en bedrijven maken duurzame keuzes voor hun tuin, bedrijfsterrein, park of andere buitenruimte. Daarmee dragen zij bij aan meer biodiversiteit, een beter leefklimaat en de gezondheid van mensen. De Levende Tuin is hierbij een handig hulpmiddel. De adviseurs van hoveniersbedrijf GesselGroen helpen u daar graag bij. Zij weten namelijk als geen ander wat er nodig is om de buitenruimte duurzaam te vergroenen. Uw investering in De Levende Tuin is bovendien fiscaal aftrekbaar. Welke investeringen dat zijn en hoe dat werkt, leest u in deze blog.

Investeringen in De Levende Tuin, die aantoonbaar bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit, kunnen in aanmerking komen voor een extra investeringsaftrek. Dit is het resultaat van actief lobbywerk van Branchevereniging VHG. Op verzoek van VHG zijn dergelijke investeringen opgenomen in de Milieulijst die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jaarlijks opstelt. Bedrijven die investeren in technieken/producten die op de Milieulijst staan, kunnen tot maximaal 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Dit is boven op de normale investeringsregels.

Welke investeringen?

Het gaat in deze leaflet om investeringen waarmee de directe omgeving van uw pand beter is afgestemd op de weersinvloeden en aantrekkelijker is voor mens en dier. In feite gaat het om alle maatregelen die passen binnen het VHG-concept “De Levende Tuin” met aandacht voor de vijf onderdelen: dieren, energie, voedsel, water en bodem.
Bijvoorbeeld:
– Het verwijderen van ondoordringbare verharding en in plaats daarvan paden aanleggen van halfverharding;
– Het planten van houtwallen, hagen, struiken en bomen;
– Maatregelen die de stedelijke warmte-eilandeffecten verminderen zoals het planten van bomen en struiken, eventueel voorzien van natuurlijke speelelementen en begroeiing voor kinderen om buitenspelen te stimuleren;
– Investeringen in het kader van de Green Deal ‘Levende Duurzame Buitenruimtes’. Deze deal kwam tot stand in samenwerking met NL Greenlabel en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu. De deal is gebaseerd op de principes van De Levende Tuin.

Voor wie?

De regeling is bestemd voor ondernemingen die: inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen én die van plan zijn om minimaal a 2.500,- te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke technieken/ producten die op de Milieulijst staan.

Hoe werkt het?

Hoe u van deze regeling kunt profiteren, is te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (onder ‘Stappenplan aanvragen MIA/Vamil’). Bij RVO moet de investering namelijk worden gemeld. RVO beoordeelt of het gekochte product aan de voorwaarden voldoet.

Hulp van de subsidieadviseur.

Om het u gemakkelijk te maken, kunt u via GesselGroen ondersteuning krijgen van gecertficeerde subsidieadviseurs. Zij bieden u advies en ondersteuning in de procedure. Zo nodig overleggen zij van tevoren voor u met RVO. Vervolgens begeleiden zij de melding bij RVO binnen de gestelde termijn van 3 maanden. RVO toetst of de omschrijving voldoet aan de Milieulijst en geeft een verklaring af, waarin zij aangeven dat de opdrachtgever, wat RVO betreft, de investering mag opvoeren in de belastingaangifte. De kosten voor ondersteuning aan u als opdrachtgever en de begeleiding van de melding bij RVO bedragen a 350, exclusief btw per melding.

Over de milieulijst

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (Vamil). Naast De Levende Tuin staat op de lijst bijvoorbeeld ook:
– Voorzieningen voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater (F6441)
– Voorzieningen voor de gecontroleerde regenwateropslag op platte daken (F6442)
– Vegetatiedaken (F6420)
– Gevelbegroeiingssystemen (F6421)
– Muurbegroeiingssystemen (G6422)
– Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving op basis van de checklist Groen Bouwen van de Vogelbescherming, zie www.vogelbescherming.nl. (F6320)
– Natuurspeelplekken in en bij de gebouwde omgeving (B6321)
– Natuurzwemvijvers (B6425)

Wilt u meer weten over belastingvoordelen bij investeringen in een duurzame buitenruimte? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs via info@gesselgroen.nl of 0488-442867.