Wat is de All-in werkgeversprijs? Dit is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan werkgevers die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Dit is een arbeidsmarkt waarin iedereen, dus ook mensen met een beperking, duurzaam en naar vermogen kunnen deelnemen. Steeds meer werkgevers nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden werknemers met een arbeidsbeperking een kans in hun organisatie. Inclusieve werkgevers denken creatief mee en creëren draagvlak binnen de organisatie. Zij gunnen de werknemer de tijd om zich te ontplooien en zorgen voor extra aandacht en begeleiding. Deze werkgevers bieden duurzaam werk en stellen iedereen in staat om naar vermogen bij te dragen aan de organisatie en zo volwaardig te participeren in de maatschappij. Deze werkgevers zoals GesselGroen verdienen het predicaat ‘All-in werkgever’.